Weerbaar op de nieuwe arbeidsmarkt

De dynamiek op de arbeidsmarkt vraag om innovatieve medewerkers die kunnen schakelen en vooruit kunnen kijken. Robotisering bijvoorbeeld kan ons werk zomaar veranderen. Niemand ontkomt eraan zelf sturing te gaan geven aan zijn eigen dynamische loopbaan. Mijn betoog in dit artikel is dat het vooral eigen belang is ons de competenties daartoe eigen te maken. Maar ook dat werkgevers er belang bij hierin te investeren.

Het artikel gaat in op de competenties die belangrijk zijn en hoe levensfasen met deze competenties samenhangen. Het artikel is geschreven voor HR adviseurs, die coachen en opleiden in hun pakket hebben.