Klanten

De afgelopen jaren heeft Verbaarschot & partners gewerkt voor onder meer:

 • Bureau Land
 • Catent
 • Cre-age
 • Cello
 • Hanzehogeschool Groningen
 • Hogeschool Utrecht
 • James BV
 • LDC Bussiness
 • Movisie Kennis en aanpak sociale vraagstukken
 • HR Rendement
 • Leeftijd& werk
 • Loopbaangroep
 • Océ Technologies
 • Universiteit Groningen
 • Universiteit Tilburg
 • Universiteit Twente
 • Universiteit Utrecht
 • DUO

Op uitnodiging van MT Rendement schreef Mieke Verbaarschot een Themadossier Duurzame Inzetbaarheid voor leidinggevenden in het MKB.