Intervisie 55plus

In gesprek met collega’s uit dezelfde levensfase reflecteren op werk en leven en elkaar te inspireren tot een vruchtbaar vervolg.

Opbrengst:
– persoonlijke verdieping, versterking zelfvertrouwen en persoonlijke regie
– vergroten openheid (naar elkaar en de organisatie) over thematieken van deze levensfase

Meer lezen: aanbod 55+ algemeen