Workshops

Moderne organisaties zijn continue in beweging. Flexibiliteit en innovatie zijn voorwaarden om te overleven. Optimaal benutten van menselijk kapitaal speelt daarin een sleutel rol.  de werkvloer zijn veelal drie generaties vertegenwoordigd, met daarin soms specifieke uitdagingen.  Loopbanen beslaan vandaag de dag ongeveer 50 jaar van start tot pensioen.  Medewerkers kunnen in die tijd te maken krijgen met (mantel)zorg, pieken en dalen in energie, veranderingen in vakgebied of reorganisaties.

Wie zijn loopbaancompetenties ontwikkelt kan tijdig bijsturen en ervoor zorg dragen aantrekkelijk te blijven voor de interne of externe arbeidsmarkt. Goed voor de professional en goed voor de werkgever.  Stilstaan bij je loopbaankoers is daarmee net zo nodig als  APK voor je auto.

Altes Steuerrad mit Textfreiraum

Meer lezen: