Die arbeidsmarkt

Op 13 april was er een interessant Noloc webinar van Maaike Kooter van de Intelligence Group over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Zij signaleert de groter wordende kloof tussen wat gevraagd en geboden wordt. Haar adviezen aan loopbaanprofessionals en HR om de kloof helpen te  overbruggen zijn: zorg voor een actief netwerk, een goed profiel en een CV dat robotproof is.  Een mooi gelay-out CV is nuttig als de selecteur het onder ogen krijgt; echter in veel gevallen zit er een robot tussen die op andere dingen selecteert.Dus let erop dat je zoekwoorden gebruikt die relevant zijn.

Actuele kennis van de arbeidsmarkt in het eigen vakgebied is belangrijk. Ook goed om een coachee het advies te geven eens 10 interessante vacatures uit te zoeken en dan te bekijken welke skills belangrijk gevonden worden in die vacatures. Geeft zo maar input om rekening mee te houden als het gaat om bijscholing of herkoersen.