Effectieve coaching

Tijdig  verder kunnen met je loopbaan is in deze tijd belangrijk geworden. Onderzoek wijst uit dat “inactief” zijn een drempel opwerpt bij het gunnen van een baan. Toch kan het heel belangrijk zijn eens even goed stil te staan bij het vervolg.  Want met hagel schieten op een mug, dat werkt meestal niet. Bij dat “even” past het Career Story Interview heel goed. In 2 gesprekken heeft de coachee weer focus en kan verder.

Meer informatie over hoe het werkt en praktijkvoorbeelden vind je hier. Je vindt daar ook de locaties van professionele coaches in heel Nederland.

Meer lezen over de methode Career Story Interview in het Complete loopbaanboek