Werkcommitment

Werken wij vooral voor brood op de plank of ligt het anders? De loterijvraag (zou u blijven werken als u de loterij zou winnen?) is een populaire vraag in onderzoeken. Deze vraag werd op een aangepaste wijze opgenomen in een recent onderzoek. De onderzoekers waren ook benieuwd of in landen met hoge sociale uitkeringen mensen minder gemotiveerd zijn om te werken.

Een conclusie is dat werk commitment; in de zin van de niet- financiële- motivatie om te werken – sterk samenhangt met de kwaliteit van arbeid. Ook als er niet direct een financiële noodzaak is zijn mensen gehecht aan betaald werk, omdat het werk leuk en interessant is. Intrinsiek belonend dus: het voegt iets toe aan de kwaliteit van leven.

Multiniveau-analyses op de European Social Survey laten verder zien dat goede sociale voorzieningen niet de bereidheid tot werken ondermijnt. Het  werk commitment in landen met genereuze sociale voorzieningen is juist hoger. Werkenden hebben in die landen meer autonomie en betere ontwikkelingsmogelijkheden.

Meer lezen in het Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken (2017 (33) blz. 41-45)