Tagarchief: 2e loopbaanbeleid

Project 2e loopbaan

Project 2e loopbaan afgerond

Met Tweede Loopbaanbeleid hebben medewerkers in belastende beroepen meer kans op behoud van gezondheid en werkplezier. De belangen van de organisatie   – goed werkgeverschap en het leveren van optimale dienstverlening met een gezond financieel draagvlak – zijn ook duidelijk.

Het project 2e loopbaan startte in het najaar 2013 en is onlangs afgerond. Het gaat om een afdeling van een universiteit, die vanwege roosterdiensten  (w.o. nachtdiensten) en opleidingsniveau (MBO2 niveau) een bijzondere groep is.  Werken in ploegendienst is op den duur belastend voor de gezondheid en op deze afdeling zijn de dienstverbanden lang. Naar verwachting zal het aandeel oudere  medewerkers dat niet meer optimaal kan functioneren in de ploegendienst toenemen.  In het project 2e loopbaan is met alle medewerkers individueel de inzetbaarheid – inclusief een Health check – in kaart gebracht . Enkele medewerkers hebben – ter versteviging van de interne en externe arbeidsmarktpositie – al scholing in gang gezet. Voor nieuwe medewerkers is 2e loopbaanbeleid geformuleerd en voor in dienst zijnde medewerkers  een overgangsregeling.