Flexibele arbeidsmarkt

In de CPB notitie over de flexibiliteit op de arbeidsmarkt  is een stevige conclusie dat op economische gronden niet echt te beargumenteren is dat er doorslaggevende voordelen aan flexibiliteit verbonden zijn. Wel maakt het CPB duidelijk dat de zwakste schouders de grootste lasten van de flexibiliteit dragen. Het CPB doet een aantal voorstellen om de verschillen te verkleinen en de kloof tussen vast/flexibel te overbruggen.

Een andere scheefgroei van de arbeidsmarkt gaat over overbelasting/onderbelasting. Er zijn teveel mensen met stressklachten die of werkgerelateerd zijn of te maken hebben met disbalans in de combinatie werk/privé.  Tegelijk zijn er teveel mensen die niet mee kunnen/mogen doen op de arbeidsmarkt. Het wegbezuinigen van veel werk in de zorg en het onaantrekkelijk maken van professionele kinderopvang hebben een flinke steen bijgedragen aan de laatstgenoemde disbalans.

Ja, inderdaad verkleining van de kloof is voor een vitale, ondernemende samenleving van belang. Laten we daar op meer fronten naar streven.