Teamsamenwerking

Vitaliteit = in balans blijven

In deze 24 uurs-economie wordt een extra appel gedaan op ons vermogen in balans te blijven.  Altijd en overal kunnen werken schept veel vrijheid en kan tegelijkertijd makkelijk omslaan in zijn tegendeel. Ook onzekerheid, veranderingen of bijvoorbeeld veeleisende klanten kunnen stress met zich meebrengen. Zelf sturen op een gezonde mix van in- en ontspanning en onze accu op tijd opladen zijn onmisbaar voor balans.

Deze workshop is met name geschikt voor teams die streven naar meer balans in hun werk. Meer informatie in flyer workshop balanceren voor teams

Twee teams van Movisie, het landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor het sociale domein, waren zeer tevreden over de input voor eigen balanceren én met de agenda voor een vervolgaanpak. 

Team-archetypen

Bent u op zoek naar een ander perspectief om de teamsamenwerking te bekijken? Dan bieden archetypen een verfrissende invalshoek om naar jezelf en collega’s te kijken.  Elk teamlid vult voor de workshop een vragenlijst in en krijgt een rapportage met zijn eigen unieke combinatie van archetypen. Met behulp van “te lichte” archetypen wordt  gewerkt aan individuele ontwikkelingswensen.  De archetypische samenstelling van het team maakt helder of wat meer en minder aan bod mag komen.

Een lichte en tegelijk gerichte manier om te werken aan samenwerking. Meer informatie in de flyer team-archetypen.

Een Gronings team  van de Hanzehogeschool waardeerde de workshop zeer. Leuk, verdiepend en afwisselend. “Deze workshop verbetert de teamsamenwerking en helpt het beter gebruik maken van elkaars kwaliteiten.”