APK voor je loopbaan

Een reguliere Loopbaantraining omvat circa 2 dagen met een tussenperiode van 2 weken. Vooraf (telefonische) intake en het maken van een loopbaanscan. O.a. in de vorm van een:

*Career Pitstop bij de Universiteit van Tilburg voor stafmedewerkers. Gemiddelde waardering van deelnemers: 8,3
*Loopbaanperspectief voor Young Professionals  Universiteit Twente voor promovendi, die zich willen oriënteren op de bredere arbeidsmarkt. Gemiddelde waardering van deelnemers: 8,3.  Vanaf 2018 engelstalig, volg de link: Career Prospects for young professionals 

Loopbaantrainingen kunnen ook specifiek gekoppeld worden aan levensfasen. Mieke Verbaarschot schreef hierover een artikel  in LoopbaanVisie.