Sturen op duurzame inzetbaarheid

Leidinggevenden hebben een belangrijk rol in het stimuleren tot duurzaam inzetbaar zijn.  De vraag  “wat zie jij je doen over 3 jaar?” kan veel in beweging zetten.  En signalen van stress bespreken, kan uitval voorkomen. Weet hebben van levensfasen en verschillen in generaties maakt van leidinggevenden goede gesprekspartners.

Verbaarschot & partners heeft ruime ervaring  met workshops en trainingen. Het gaat vaak om het overbrengen van actuele wetenswaardigheden en het faciliteren van eigen visievorming en versterken van vaardigheden.

 

Artikel over levensfasen en duurzame inzetbaarheid in MT Rendement:  Voor jong en oud