Advies

Onze specialisatie is het versterken van (loopbaan)regie van medewerkers door organisatie en medewerkers toe te rusten. Als uw organisatie individuele medewerkers of teams meer ruimte geeft, betekent dit tegelijkertijd dat de hiërarchie een stapje terug zet.   Meer handelingsruimte voor medewerkers heeft impact op uw  (HR) beleid en cultuur en werkprocessen. Leidinggevenden leggen meer accent op faciliteren en inspireren en minder op beheersen.

In overleg mDSC03431et u brengen we de gewenste wijzigingen in beleid, arbeidsvoorwaarden en functies in beeld.   We adviseren u over proces en inhoud en begeleiden de voortgang. Voor succes is integratie en brede betrokkenheid van belang. In het verwerven van draagvlak kan “het verhaal”  verschil  maken.