Visie op de arbeidsmarkt

Een interessante  beschouwingen over de huidig arbeidsmarkt. In “op weg naar een duurzame arbeidsmarkt” beschrijven hoogleraar Arbeidseconomie Joop Schippers en (aanverwante) vakcollega’s de huidige onevenwichtigheden op de arbeidsmarkt. De scheefgroei heeft betrekking op:

de kloof tussen insiders en outsiders: Werken in nederland is topsport. Je komt makkelijk buiten het speelveld te staan.
onderbenutting deel actieve bevolking: Er is sprake van kwantitatief en kwalitatief onderbenutten: de steeds hoger opgeleide beroepsbevolking die geen ruimte krijgt.
overbenutting ander deel: Ook weer kwantitatief en kwalitatief : Te veel werk (en andere verplichtingen) en te weinig tijd. En onvoldoende competentie voor het steeds ingewikkelder werk.

Aan de hand van de 2 assen technologische ontwikkeling (snel versus gestaag) en waarde-ontwikkeling (individueel versus gemeenschap) ontstaan 4 toekomstscenario’s. Het boekje kunt u gratis downloaden