Toolkit voor LOB

Een prachtige toolkit voor keuzebegeleiders in de tweede fase van havo en vwo en bij de overgang naar hoger onderwijs. Ontworpen door Albert de Folter en Tom Luken. ACT (Acceptatie en Commitment Therapie) is als inspiratiebron gebruikt. Alle tools zijn gerangschikt rond onderwerpen en er is materiaal voor de leerling en voor de begeleider.

Deze tool is beslist ook interessant voor loopbaanprofessionals die met volwassenen werken. De wereld van werk bijvoorbeeld biedt veel inzicht  voor wie aan het heroriënteren is. Deze tool maakt zichtbaar hoe het werk in Nederland opgedeeld kan worden in 17 sectoren, die gegroepeerd zijn naar het nut voor mensen. Veel mooie instrumenten met een goede toelichting op hoe te gebruiken.