Tagarchief: onderbenutting en overbenutting

Wat schept werk?

In “voor jou tien anderen” beschrijft Mirjam de Rijk in de Groene Amsterdammer hoe aan de ene kant de overheid – zonder reëel resultaat – veel investeert in een banenplan en aan de andere kant werk weg-organiseert door de ideologie van de participatiemaatschappij waardoor veel zinvol betaald werd verandert in onbetaalde mantelzorg. Zij legt uit welke drie mythes hieraan ten grondslag liggen en overtuigt in haar betoog dat ander  werkgelegenheidsbeleid nodig is. Een interessant artikel, verder lezen via Blendle .

Visie op de arbeidsmarkt

Een interessante  beschouwingen over de huidig arbeidsmarkt. In “op weg naar een duurzame arbeidsmarkt” beschrijven hoogleraar Arbeidseconomie Joop Schippers en (aanverwante) vakcollega’s de huidige onevenwichtigheden op de arbeidsmarkt. De scheefgroei heeft betrekking op:

de kloof tussen insiders en outsiders: Werken in nederland is topsport. Je komt makkelijk buiten het speelveld te staan.
onderbenutting deel actieve bevolking: Er is sprake van kwantitatief en kwalitatief onderbenutten: de steeds hoger opgeleide beroepsbevolking die geen ruimte krijgt.
overbenutting ander deel: Ook weer kwantitatief en kwalitatief : Te veel werk (en andere verplichtingen) en te weinig tijd. En onvoldoende competentie voor het steeds ingewikkelder werk.

Aan de hand van de 2 assen technologische ontwikkeling (snel versus gestaag) en waarde-ontwikkeling (individueel versus gemeenschap) ontstaan 4 toekomstscenario’s. Het boekje kunt u gratis downloaden