SCAN de vitaliteit in uw bedrijf

Leeftijd-en-werk di Is aandacht voor duurzame inzetbaarheid in uw bedrijf nodig?  Samen met collega Dorinde Brands van Leeftijd&werk, ontwierpen we een scan aan de hand waarvan HR, management of OR snel kan toetsen of duurzame inzetbaarheid aandacht vraagt. In een paar minuten beoordeel je 25 stellingen over “de meeste medewerkers” in je bedrijf en je krijgt direct een uitslag op de 5 thema’s die van belang zijn voor duurzame inzetbaarheid.

Interesse? Doe de scan.

Voor het MKB staat binnenkort de ESF subsidieregeling duurzame inzetbaarheid open. Maak er gebruik van als je een stap vooruit wilt zetten.