Narratief

In de 20th eeuw gaf de gebruikelijke levensloop met zijn voorspelbare “Life-events” houvast aan ons zelfbeeld. Nu veel rituelen vervallen zijn en sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen snel gaan, moeten we meer moeite doen ons Zelf zo te construeren dat we ons kunnen verbinden met persoonlijke en sociale verandering.

In april gaan we weer werken met de constructie van het Zelf volgens de methode van Savickas. Het blijft verrassend hoe cliënten hun eigen loopbaanverhaal en hoofdpersoon daarin construeren met behulp van helden en jeugdervaringen.   De 8e Masterclass start op 23 april (avond) en loopt door op 24 en 25 (zaterdag) april. Mogelijkheid tot overnachten in B&B ter plekke. Lees meer over aanmelden of Masterclass zelf.  Aanvullende vragen?  Bel of mail met Mieke Verbaarschot.