Generatiepact

De gemeente Den Haag vond een manier om solidariteit tussen jong en oud vorm te geven. Den Haag heeft een Generatiepact gepresenteerd, waarmee ambtenaren van 60 jaar en ouder de mogelijkheid krijgen 60 procent te werken tegen 80 procent van het loon. De ruimte die dan ontstaat, wordt gebruikt om jongeren te laten instromen. Een heel goed voorbeeld. Het generatiepact is net gestart; benieuwd naar de belangstelling en de resultaten. 

Meer in dit artikel over wat HR kan doen om de kloof tussen vast en flexibel kan overbruggen.