Dynamiek in loopbaan

De verhouding vast en flexibel personeel is aanzienlijk aan het veranderen. Werkte 7 jaar geleden 1 op de 4 professionals in een flex contract, eind 2014 was dat 1 op de 3. (CBS)   Verhoudingsgewijs is het aandeel flexwerkers groter onder de jeugd en onder 45plus, die herintreder is op de arbeidsmarkt. Ook interessant is dat steeds meer mensen meerdere banen combineren of hun baan combineren met studie of mantelzorg. Flexwerkers (zelfstandigen niet inbegrepen) zijn minder tevreden met werk, leven en ontwikkelingskansen. (Aanbod van arbeid,  2014 van het Sociaal Cultureel Planbureau) Dynamiek en variatie zullen in de toekomst waarschijnlijk toenemen. Investeren in het zelfsturend vermogen van werkenden is geen overbodige luxe.