Zelfregie in barre tijden

In onze 24 uurs-economie wordt er een extra appel gedaan op ons vermogen om grenzen te stellen en keuzes te maken. De werkdruk is veelal hoog en op veel plekken is er baanonzekerheid. Daarnaast spelen agressie op het werk en een verstoorde balans tussen werk en privé een rol bij het ziekteverzuim (1/3 van het totaal) door werkgerelateerde psychische klachten. Hoe hoe je het goed voor jezelf en je team? In de (gratis)  whitepaper Duurzaam Vitaal van Saskia de Bel veel informatie en aanknopingspunten om de veerkracht te vergroten en overbelasting te voorkomen.

 

Geïnteresseerd in een workshop rond die onderwerp? Lees de flyer balanceren voor teams