Intervisie 2019

Intervisiemethode

Intervisie kan gebaat zijn bij een structuur. Geinteresseerd? Kijk bijvoorbeeld eens naar de Balintmethode en maak hem passend voor jullie eigen casusbesprekingen.

Extra IntervisiegroepIn Utrecht is een extra intervisiegroep gevormd, die bijeenkomt in het Coachhuis op de Catharijesingel. Momenteel 5 leden. Mogelijk is op een bepaald moment herschikking nodig vanwege wisselingen in de regio.Laat het horen als dat voor jou gewenst is. Huidige indeling intervisiegroepen. Hier vind je de huidige indeling van de intervisiegroepen  Intervisiegroepen 2019 update juli